Powrót do listy projektów

Pełna nazwa:

STUDIUM MOŻLIWOŚCI / KONCEPCJA WYTYCZENIA I URZĄDZENIA SZLAKU KONNEGO W IŁAWIE

Długość szlaku: 6,5 km

Opracowanie obejmuje szlak konny przebiegający przez miasto Iława, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości przedłużenia go w szlak gminny. Ścieżka konna ma długość 6,5 km i składa się z trzech odcinków: dwóch zewnętrznych wytyczonych w terenie otwartym oraz środkowego przebiegającego przez obszar zabudowany. Wytyczony szlak związany jest z elementami wodnymi miasta, i biegnie wzdłuż kanału Tynwałd oraz rzeki Iławki. Koncepcja zakłada wyposażenie szlaku konnego w elementy małej architektury, miejsca postojowe z wiatami, mostki i przepusty oraz system oznakowania, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.