Powrót do listy projektów

OPRACOWANIE KONCEPCJI PARKU O CHARAKTERZE MIEJSKIM W DZIELNICY WILANÓW W WARSZAWIE
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE


Projekt: 2021

Opis koncepcji:

Wychodząc naprzeciw lokalnej społeczności, mając świadomość zmian klimatu i nowego spojrzenia na miejski krajobraz w „Parku Przemian” chcemy pokazać żywe zmiany, które zachodzą w przestrzeni w każdej chwili i które doceniamy. Symboliczna kałuża w chodniku nie jest już oznaką zaniedbanego fragmentu przestrzeni publicznej, a wręcz przeciwnie, zasobem wodnym, którego potrzebujemy i który chcemy wykorzystać. Drogie przyszłe pokolenia, nie jesteście w tym sami. Doświadczajmy, uczmy się i grajmy!

Głównym założeniem projektantów stało się stworzenie parku bazującego na dzikości natury, wpisującego się w potrzeby mieszkańców Wilanowa i okolic, odpowiadającego współczesnym wyzwaniom dostępności, ochrony środowiska i redukcji śladu węglowego. Przestrzeni integrującej poprzez multifunkcyjność i aktywizującej użytkowników przez edukację oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Równorzędnym celem jest unikatowe, wartościowe uzupełnienie programu obiektu handlowego dzięki integracji budynków i oranżerii przy pomocy scalającego przestrzenie parku.

Koncepcja polega na nałożeniu współczesności na pierwotną i dziką formę poprzez stworzenie przestrzeni rozrzeźbionej pod płaszczem dużych drzew z ogólnodostępnym i współdzielonym parterem parkowym wpisującym się w teorię widoku-schronienia Jaya Appletona (1975) z domyślnie kreowanymi połączeniami komunikacyjnymi i wydzielonymi strefami umożliwiającymi rozwój i egzystowanie dzikiej przyrody w sąsiedztwie ludzi.

"Zmiany  to  proces,  poprzez  który  przyszłość  wchodzi  w  nasze  życie."
Alvin Toffler