Powrót do listy projektów

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PASAŻU SCHILLERA W ŁODZI

Data projektu: 2022

Opis projektu: 


Teren opracowania znajduje się w centralnej części miasta Łodzi.
Analizy przedprojektowe wykazały, że obszar Pasażu powinien mieć niejednolity charakter, tj. z jednej strony tworzyć przestrzeń otwartą, publiczną, a z drugiej schronienie od zgiełku. Z tego powodu zaprojektowano podzielenie przestrzeni na części o zróżnicowanym charakterze:
część wschodnią, związaną z założeniem parkowym, zaprojektowano jako przestrzeń najbardziej zieloną, spokojną i kameralną,
część środkową ukształtowano jako typową przestrzeń publiczną – plac z miejscem do organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych,
część zachodnia Pasażu zyskała formę zielonego skweru, w której zlokalizowano stół informacyjny z mapą i poidełkiem,
styk z ul. Piotrkowską zaplanowano jako niewielki plac z pomnikiem, stanowiącym dominantę przestrzenną; przed pomnikiem znalazła się fontanna posadzkowa w formie zamgławiaczy.
Pasaż Schillera zyskał nowe nasadzenia drzew oraz zieleni niskiej, znacznie zwiększona została powierzchnia biologicznie czynna, wprowadzono ogrody deszczowe. Teren został również dostosowany do potrzeb osób z utrudnieniami w poruszaniu się poprzez m. in. obniżenie krawężników w stosunku do nawierzchni (co umożliwia również odprowadzanie wody deszczowej do zieleńców) czy wprowadzenie nawierzchni integracyjnej. Ponadto, zmodyfikowane zostało ukształtowanie terenu w celu zapewnienia wszystkich użytkownikom dostępu do lokali użytkowych znajdujących się w sąsiedztwie.