Powrót do listy projektów

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA REJONU UL. CHMIELNEJ
Konkurs w ramach programu Nowe Centrum Warszawy


Projekt: 2021

Opis koncepcji:

W myśl globalnych celów zrównoważonego rozwoju, strategii rozwoju Warszawy oraz wytycznych Zamawiającego, projekt koncepcji zagospodarowania rejonu ulicy Chmielnej zakłada nowoczesne odpowiedzi na aktualne wyzwania stojące przed przestrzeniami publicznymi w centrum stolicy.

Głównymi ideami projektowymi są:

- Efekt przebicia czyli koncepcja miękkiego przenikania zieleni przez twardą materię, powrót do ludzkiej skali, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej,

- Gra światłem czyli propozycja oświetlenia podwieszanego nawiązującego do historii jako bezkolizyjne rozwiązanie podkreślające pieszy charakter ul. Chmielnej, zwiększający atrakcyjność nocnego krajobrazu poprzez grę światłem i cieniem,

- Przestrzenie bioklimatyczne z multifunkcyjnymi platformami drewnianymi dostosowanymi do wszystkich grup wiekowych, zanurzone w zieleni, z systemem parowników łagodzącym efekt miejskiej wyspy ciepła,

- Koncepcja części nawierzchni z bruku drewnianego o specjalnej podbudowie, nawiązującego do historii, infiltrującego wodę i umożliwiającego jej powtórne wykorzystanie.

"Ach co to była za ulica! Panie, to jeszcze jest ulica! Niech pan się przejdzie raz po Chmielnej... Wieczorem przy świetle księżyca..."