Powrót do listy projektów

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU PRASKIEGO W WARSZAWIE


Projekt: 2020

Opis projektu:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, niedaleko ZOO.

W Parku Praskim w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, niedaleko ZOO, według naszego projektu zostaną wyremontowane nawierzchnie parkowe, powstanie nowa fontanna oraz zmienią się obiekty małej architektury, a także przebudowane zostaną schody, a zieleń zostanie wypielęgnowana i uzupełniona. 

W ramach inwestycji przewiduje się remont większości nawierzchni chodników, placów i schodów (z pominięciem fragmentu placu z ławkami - widowni przed amfiteatrem, zlokalizowanego od strony ul. Ratuszowej, nawierzchni Al. K. Lisieckiego, ul. W. Łukasińskiego,  skweru ks. S. Niedzielaka oraz placu zabaw i siłowni terenowych).

W obrębie parku projektuje się i ujednolica pod względem wizualnym wszystkie ławki, kosze na odpady oraz część tablic informacyjnych. Dodatkowo przewiduje się stojaki rowerowe oraz kraty ochronne pod kolidujące ze ścieżkami drzewa.

W ramach remontu nawierzchni wprowadzona zostanie korekta geometrii dwóch placów w centralnej części parku – placu z poidełkiem oraz z pomnikiem „Żyrafy”, zgodnie z projektem w ramach zadania II. Korekta polegać będzie na nadaniu im wyraźnego, geometrycznego kształtu i nawiązaniu do bardziej okrągłego układu historycznego tych placów.

W centralnej części parku, przy pomniku „Żyrafy”, w ramach zadania II, projektuje się fontannę posadzkową, wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami.