Powrót do listy projektów

PRACA KONKURSOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNEGO RYNKU ORAZ NOWEGO RYNKU WRAZ Z ŁĄCZĄCĄ JE ULICĄ KANONICKĄ W KALISZU


Projekt: 2020

Opis projektu:

Główny Rynek z XX-wiecznym ratuszem i ulica Kanonicka z Katedrą św. Mikołaja Biskupa są niezwykle ważne w strukturze miasta, szczególnie, że ten swoisty organizm urbanistyczny prowadzi do kolejnej historycznej dzielnicy - Piskorzewie. Główny plac miasta staje się teraz jeszcze bardziej atrakcyjny przez odkryty tu zabytek archeologiczny. Kalisz ukazuje się nie tylko, jako miasto odbudowane ze zniszczeń I wojny światowej, ale też jako świadek odległych czasów.

Założeniem projektantów jest podkreślenie wartości zastanej tkanki, podniesienie jej jakości. Przestrzeń urządzono z umiarem, elegancko, z wrażliwością na zmieniające się czasy.  Zabiegi pozwoliły wyznaczyć lepsze niż dotąd proporcje Nowego Rynku, wyodrębnić różnorodne strefy, wciągnąć zieleń na betonowy dotąd plac i zminimalizować wpływ ruchliwej trasy na odbiór miejsca. Przestrzeń urządzono nowocześnie, dostosowano do nowych potrzeb, połączono z zastaną tkanką, bez kompleksów do jej estetyki. Nowy Rynek otwiera się na nowe, bez wyolbrzymionego sentymentu do dawnych czasów, łączy przeszłość z przyszłością - występuje dialog nowego ze starym.