Powrót do listy projektów

Koncepcja zagospodarowania placu po północnej stronie ul. Wolskiej

Projekt: 2018
Powierzchnia: 0,86 ha


Opis projektu:

Celem projektu jest przekształcenie istniejącego terenu w reprezentacyjną wielofunkcyjną przestrzeń publiczną przedstawioną w trzech wariantach – z pawilonem czasowym, stoiskami targowymi i bez samodzielnych funkcji dodatkowych.

Obszar opracowania obejmuje przestrzeń przy ulicy Wolskiej, która ma silnie zdefiniowany charakter. W jej ciągu zlokalizowane są lokale usługowe, sklepy, instytucje edukacyjne, ośrodki kulturowe oraz osiedla mieszkaniowe. Aktualnie teren opracowania nie pełni funkcji placu. Jest on zabudowany niewielkimi budynkami o funkcji handlowo-usługowej z zapleczami częściowo umieszczonymi od strony okien budynków sąsiadujących, a częściowo znajdującymi się między dwoma rzędami zabudowy.

Teren opracowania jest wystarczająco zróżnicowany, aby pełnić wiele funkcji. Część wschodnia będzie nadawała się do codziennych spacerów, odpoczynku od zgiełku i ucieczki przed słońcem w upalne dni. Część środkową – plac główny, proponuje się użytkować jako miejsce spotkań, organizacji okolicznościowych imprez, festiwali, koncertów czy lokalizowania lodowiska. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, ogródki gastronomiczne mogą znajdować się wzdłuż istniejącego szpaleru drzew pod elewacją budynków przy ulicy Wolskiej. Plac pomocniczy może stanowić przestrzeń czasowych targowisk, jarmarków, być miejscem sytuowania czasowego pawilonu, a także być po prostu miejscem zwanym „dywanem wolskim” wypełnionym drzewami i meblami miejskimi, na który zapraszać do interakcji mogłyby tutejsze placówki kulturowe.

W ramach projektu przewiduje się:
rozbiórkę istniejących pawilonów handlowych i istniejących elementów małej architektury, wycinkę niektórych drzew, demontaż reklam, budowę nowego układu komunikacyjnego obejmującego plac i ścieżki boczne, budowę pawilonu usługowo handlowego (wariant 3), wyznaczenie przestrzeni pod okazjonalne stoiska handlowe (wariant 2), montaż nowych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, deki drewniane) oraz oświetlenia, nasadzenia drzew, krzewów i bylin.