Powrót do listy projektów

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO ULIC MARYWILSKIEJ, CZOŁOWEJ, MEHOFFERA I ŚWIDERSKIEJ W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
W WARSZAWIE


Projekt: 2019

Opis projektu:

Powstały koncepcje zagospodarowania pasów drogowych i terenów towarzyszących ulic Marywilskiej i Czołowej oraz Mehoffera i Świderskiej uwzględniające układ komunikacyjny - ścieżki piesze i rowerowe oraz zieleń, a także projekty wykonawcze szaty roślinnej (etap I) w obrębie pasów drogowych. Podstawą były wcześniej wykonane inwentaryzacje zieleni, małej architektury, znaków drogowych i nawierzchni oraz konsultacje społeczne. Projekt wykonany dla dzielnicy Białołęka jest częścią programu przebudowy większych ulic na terenie Warszawy.