Powrót do listy projektów

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół lądowiska sterowca na terenie skweru Kahla w WarszawieProjekt: 2019


Opis projektu:

Zakres opracowania:
Projekt zagospodarowania terenu w obszarze opracowania, tj.:
- rozmieszczenie pawilonów kontenerowych, platformy lądowiska sterowca z maszynownią,
- układ ciągów komunikacyjnych pomiędzy pawilonem, a platformą sterowca,
- ogrodzenie platformy sterowca,
- elementy małej architektury,
Projekt funkcjonalno-przestrzenny zaplecza kontenerowego.