Powrót do listy projektów

Projekt rynku głównego w Cieszynie

Projekt: 2019
Powierzchnia: około 16 170,00 m2

Zakres opracowania:

Rynek, ul. Głęboka, fragment ul. Zamkowej (od ul. Głębokiej do Mostu Przyjaźń), dawny budynek służb celnych przy ul. Zamkowej 1

Opis projektu:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji rewitalizacji cieszyńskiego rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół mostu Przyjaźni, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Celem równoległym jest umożliwienie stworzenia przestrzeni publicznej przyjaznej wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym przeznaczonej w znacznej części dla ruchu pieszych.
W ramach koncepcji wykorzystano projekt przywrócenia historii „Tramwaju cieszyńskiego”. Na odcinku od Rynku, przez ul. Głęboką do ul. Zamkowej symbolicznie zaznaczono w nawierzchni dawną trasę tramwaju i wskazano lokalizację jego przystanków poprzez umieszczenie słupków informacyjnych. W linii dawnego przebiegu szyn tramwajowych umieszczono liniowe koryto odwadniające z wpustami ulicznymi. Przewidziano również ekspozycję repliki wagonu tramwajowego w okolicy Mostu Przyjaźni. Odwzorowanie linii tramwajowej spaja kompozycyjnie przestrzeń Rynku oraz ul. Głębokiej aż do Mostu Przyjaźni.
Wszystkie elementy małej architektury, takie jak lampy, ławki, siedziska na schodach, kosze na śmieci, mobilne donice, stojaki na rowery i słupki informacyjne, zaprojektowano w taki sposób, aby podkreślały charakter miasta. Poza oświetleniem opracowano indywidualne projekty pozostałych elementów małej architektury z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i technologii. Elementy nawiązują do historycznych wzorów lub są na tyle minimalistyczne, że nie ingerują w historyczną tkankę miasta. Są one spójne kolorystycznie z istniejącymi słupami stylizowanych latarń oraz współgrają z projektowaną i istniejącą nawierzchnią.