Powrót do listy projektów

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY PLACU KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
W ŚWIDNIKU

Powierzchnia: 0,8 ha

Projekt: 2017
Planowana realizacja 2018

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest przebudowanie placu w taki sposób, aby stworzyć przestrzeń reprezentacyjną dającą możliwość organizacji zgromadzeń państwowych oraz imprez kulturalnych, przy jednoczesnym dostarczeniu mieszkańcom miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu oraz rekreacji. Koncepcja zakłada całkowitą wymianę nawierzchni w granicach opracowania z kamiennej na betonową, przy jednoczesnej niwelacji terenu w taki sposób, aby zlikwidować bariery ograniczające dostęp do placu dla osób niepełnosprawnych, starszych czy matek z dziećmi w wózkach. Odbędzie się to za sprawą likwidacji murków oporowych, schodów oraz wprowadzenia pochylni terenowych.