Powrót do listy projektów

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA REWALORYZACJI PARKU LUDOWEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W BYDGOSZCZY

Powierzchnia: 4,8 ha

Projekt: 2017

Opis projektu:

Celem opracowywanego założenia jest rewaloryzacja przestrzeni Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy poprzez uzupełnienie funkcjonalne i podniesienie standardu istniejącej oferty dla turystów, mieszkańców miasta Bydgoszcz oraz okolic, utworzenie miejsc integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Założenie ma na celu pomoc w rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych miasta, ma zapewnić alternatywę dla spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

współpraca: Krzysztof Kamienobrodzki, Paweł Pytlasinski i Urszula Michalska