Powrót do listy projektów

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA ZGORZELCA

Powierzchnia: 1,5 ha

Projekt: 2016

Opis projektu:

Projekt zakłada zmodernizowanie trzech głównych ulic w śródmieściu Zgorzelca. Ulica Bohaterów Getta zostanie zmieniona na strefę pieszo-jezdną typu "woonerf" (z pierwszeństwem dla pieszych i rowerów). Na tej ulicy, w miejsce starych, zaprojektowaliśmy nowoczesne pawilony handlowe o minimalistycznej formie, które stoją w obniżeniach terenu oraz są okolone zadaszeniami w postaci donic z trawami ozdobnymi. Zaprojektowane tam zostały także donice na drzewa z siedziskami, które na ulicy z dużym spadkiem stworzą kompozycję schodkową.
Na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta, Daszyńskiego, Okrzei, Warszawskiej i Staszica zaprojektowaliśmy rondo semi-turbinowe, które upłynni ruch a także umożliwi usunięcie sygnalizacji świetlnej. Na północno-wschodnim narożniku skrzyżowania w miejscu starych pawilonów zaprojektowaliśmy taras widokowy, pod którym znajdą się szalety miejskie oraz miejsce na pawilony przeznaczone dla handlarek kwiatami.
Kompozycję dopełnia rzeźba poświęcona miejscowemu filozofowi Jakubowi Boehme, zlokalizowana w postaci monumentu z fontanną na wyspie ronda. Na wszystkich ulicach tradycyjny ciemny asfalt zostanie zastąpiony wysokiej klasy nowoczesnym betonem drogowym. Na całym obszarze opracowania została wprowadzona także infrastruktura ścieżek rowerowych, która w przyszłości zostanie połączona z resztą ścieżek w mieście oraz systemem komunikacji rowerowej w mieście Gorlitz - po niemieckiej stronie granicy.