Powrót do listy projektów

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA REWITALIZACJI PARKU PRZY JEZIORZE FABRYCZNYM W ŁOMIANKACH

Powierzchnia: 6,7 ha

Projekt: 2016

Opis projektu:

Celem opracowania jest stworzenie miejsca rekreacji zarówno dla lokalnych mieszkańców jak i turystów przyjezdnych. Gęsta sieć rowerowa występująca w okolicach projektowanego parku, stanowi idealne warunki do powstania parku rowerowego, będącego jedną z atrakcji planowanej inwestycji. Nowoprojektowana przestrzeń parku, spełni zapotrzebowania przyszłych użytkowników na wielu poziomach aktywności ruchowej. W północno-zachodniej części parku, wzdłuż lewej skrajni ul. Wiślanej, przewidziano parking z zielenią towarzyszącą oraz toaletę dla psów. Główne rozrywki parku zlokalizowano w centralnej części inwestycji, na terenie pomiędzy jeziorem Fabrycznym a ulicą Fabryczną. Projektowane elementy terenu: urządzenia do street workout-u, miejsce piknikowe z paleniskiem, tor rowerowy, siłownia terenowa, plac zabaw i dolina mgieł z kinem plenerowym, zlokalizowano kolejno, wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej równolegle do lewej linii jeziora. Część parkowo-spacerową, przewidziano w południowej części parku.